PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>IELTS Guarantee
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

IELTS Guarantee

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

program outline
  IELTS 5.5 IELTS 6.0 IELTS 6.5
Yêu cầu điểm
IELTS đầu vào
4.0 5.0 6.0
Qui định đăng kí 1) Chỉ học viên đạt yêu cầu điểm IELTS đầu vào mới được đăng kí.
2) Những bạn đang là học viên của Pines: nếu một học viên đạt được điểm đầu vào sau khi
    tham gia thi mock test IELTS do Pines tổ chức, học viên đó có thể đăng kí chương trình
    IELTS Guarantee.
3) Tất cả các học viên đăng kí cần phải vượt qua một cuộc phỏng vấn qua điện thoại trước khi
    nhập học.
4) Nếu kết quả của bài mock test không đạt 4.0, học viên nên học khóa PRE-IELTS.
5) Nếu kết quả bài mock test dưới 3.0, học viên nên học khóa Pre-IELTS cho đến khi đạt
    4.0 trở lên.
Kì thi chính thức All IELTS Guarantee takers are required to take an official IELTS on his 8th week of the program. The fee is paid by the school.

IELTS 5.5 : 8 classes
  IELTS Listening IELTS Reading IELTS Writing IELTS Speaking ESL Speaking
Giờ học 2 tiếng 2 tiếng 2 tiếng 1 tiếng 1 tiếng
Loại lớp 4:1 4:1 1:1 1:1 1:1

※ 2 học viên trong một nhóm : 1:1 (4 tiếng) , 2:1 (3 tiếng)
※ 1 học viên trong một nhóm : 1:1 (6 tiếng)

IELTS 6.0/6.5: 8 classes

IELTS 6.0/6.5: 8 classes
  IELTS Listening IELTS Reading IELTS Speaking IELTS Writing
Giờ học 2 tiếng 2 tiếng 2 tiếng 2 tiếng
Loại lớp 4:1 4:1 1:1 1:1

※ 2 học viên trong một nhóm : 1:1 (4 tiếng) , 2:1 (3 tiếng)
※ 1 học viên trong một nhóm : 1:1 (6 tiếng)

Special class: 4 hours
  Listening IELTS Vocabulary Tự học có giám sát
Giờ học 1 tiếng 1 tiếng 2 tiếng
Loại lớp Nhóm Nhóm Nhóm

- Học viên tham gia 12 giờ học mỗi ngày ngoại trừ cuối tuần.
- Học viên bắt buộc tham gia đầy đủ các lớp học bình thường và lớp đặc biệt.
- Tự học có giám sát có thể được thay đổi bằng một trong những lớp tự chọn buổi tối sau khi trao đổi cùng với quản lí của trường.

Weekly planner

Special class: 4 hours
Tuần Lịch trình
Tuần 1 Kiểm tra đầu vào, buổi định hướng, các lớp học, thi thử vào sáng thứ Bảy
Tuần 2 đến tuần 7 Các lớp học, thi thử vào mỗi sáng thứ Bảy
Tuần 8 Các lớp học, thi thử hàng ngày, thi chính thức vào thứ Bảy
Tuần 9 Tương tự như tuần 2 đến tuần 7
Tuần 10 Các lớp học, thi thử trong các giờ học, tốt nghiệp hoặc gia hạn khóa học