PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>Premium
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

Premium

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

Class
Lớp bình thường
(7 giờ học)
7 giờ học 1:1
Lớp tự chọn
(3 giờ học)
Sáng: 1 giờ học
Tối: 2 giờ học bao gồm tự học

Test type for primium
Loại lớp Môn học
1:1 Reading for Pronunciation


Đây là mẫu ví dụ cho thời khóa biểu.
Dựa theo năng lực tiếng Anh của học viên mà môn học cũng như cơ sở sẽ khác nhau.
Những học viên mong muốn thay đổi môn học có thể trao đổi và yêu cầu thay đổi với người hướng dẫn.
1:1 Conversation I
1:1 Conversation II
1:1 Useful Expressions
1:1 Pattern English
1:1 Listening
1:1 Grammar or Writing

Test type for IELTS

⃟ Mẫu thời gian biểu
Lớp Môn học  
1:1 Reading for Pronunciation Đây là mẫu ví dụ cho thời khóa biểu.
Dựa theo năng lực tiếng Anh của học viên mà môn học cũng như cơ sở sẽ khác nhau.
Những học viên mong muốn thay đổi môn học có thể trao đổi và yêu cầu thay đổi với người hướng dẫn.
1:1 Conversation I
1:1 Conversation II
1:1 Useful Expressions
1:1 Pattern English
1:1 Listening
1:1 Grammar or Writing