PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>Lớp học tự chọn
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

Option Class

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

 • Option Class
 • THUMBS UP OPTION CLASSES
 • KIPILSUNG PROGRAM

Option Class

Mandatory Evening Class
Dành cho ·Tất cả học sinh mới học kỳ đầu tiên tại khuôn viên chính - Cooyeesan.
·Đó là một lớp học nhóm bắt buộc đối với học viên thuộc các mức độ khác nhau về trình độ trong 1 cơ sở
Thời khóa biết lớp học Từ 20h -22h (2 tiếng)
Lớp · Đọc to: giáo trình được sử dụng trong các lớp học ĐỌC được sử dụng cho hoạt động này.
· Từ vựng: Học sinh sẽ được kiểm tra mỗi ngày.

1. Reading Aloud

http://www.ieltstest.or.kr