PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>IELTS
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

IELTS

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

About IELTS

Test type for IELTS

Test type for IELTS
  Academic Module General Module
Listening

 

The same

 

Writing
Reading Academic Reading General Training Reading
Speaking Academic Speaking General Training Writing

Test type for IELTS

Schedule of IELTS Module
  Pre-IELTS
1) Pre -IELTS4 tuần
2) Power ESL 4 tuần + Pre-IELTS 4tuần
IELTS A
Mục tiêu: điểm số 4.0
IELTS B
Mục tiêu: điểm số 5.0
Yêu cầu
Không
IELTS A: 3.0
IELTS B: 4.0
(kết quả thi chính thức hoặc thi mock)
Cơ sở Cooyeesan Chapis
07:10 ~ 07:50 Lớp tự chọn buổi sáng – Lớp nghe
08:00~17:10 Các lớp chính khóa 8 giờhọc
Nói Pre-IELTS,
Viết Task 1,2 Pre-IELTS,
Đọc Pre-IELTS,
Các môn ESL: nghe, mẫu câu/viết, thảo luận (Lớp 1:1: Pre-IELTS/ Lớp 4:1: giống với khóa ESL)
Các lớp bình thường với 8 giờ học
IELTS Nói I, II
IELTS Viết I, II
IELTS Nghe
IELTS Đọc
Môn ESL
18:30~19:30 Ăn tối
1) Lớp tự chọn & Tự học bắt buộc 1)Lớp tự chọn : 20:00 ~ 20:50
2)Tự học : 21:00 ~ 22:00
1)Lớp tự chọn : 19:00 ~ 19:50
2)Tự học : 20:00 ~ 21:00
2) KPS: lớp đặc biệt * Vui lòng liên hệ khi đăng kí chương trình KPS. (không có KPS ở cơ sở Campus)
* Chương trình có thu phí riêng.

http://www.ieltstest.or.kr