PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>TOEFL
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

TOEFL

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

About TOEFL

TOEFL Module

Schedule of TOEFL Module
  TOEFL A
Khóa học luyện nói Sparta cho người mới bắt đầu 8 tuần
+ TOEFL 8 tuần
TOEFL B
Mục tiêu: trên 45
TOEFL C
Mục tiêu; trên mức 70
7:30 ~ 8:10 Lớp học nghe tự chọn vào buổi sáng
8:20 ~ 17:10 ·Lớp học thông thường 8 giờ/ngày trong cả tuần
·4 tiếng lớp 1 kèm 1
·4 tiếng lớp 1 kèm 4
·Mỗi lớp học diễn ra trong 50 phút
18:30 ~ 19:30 Ăn tối
Yêu cầu tự học
20:00~21:00
Tất cả học viên trong khuôn viên khóa học nâng cao bắt buộc tham dự lớp tự học
KPS Program
19:30~23:00
· Vui lòng tham khảo chương trình KPS.
· Nó là một chương trình tự học buổi tối