PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>OPIc
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

OPIc

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

About OPIc

Standards of Evaluation for OPIc

Evaluation Criteria
Chức năng và nhiệm vụ toàn cầu Nội dung Chính xác Loại văn bản
Kỹ năng chuyển giao :
tự phát và nhất quán
Sự gắn kết và thể hiện Ngôn ngữ chính xác Độ dài của mỗi cấu trúc câu và câu trả lời

OPIc Module

3 Steps Recommended by PIA's Academic Team
Chuẩn bị OPIc OPIc A OPIc B
Dành cho người bắt đầu học với khoa học luyện nói Sparta trong 8 tuần + tiêu chuẩn Opic từ 4 – 8 tuần Mục tiêu: cao hơn mức độ căn bản Mục tiêu: cao hơn trung cấp

Descriptions of OPIc Proficiency Level

Schedule of OPIc Module - The table below illustrates the typical schedule of a student enrolled in OPIc Module Class.

Schedule of OPIc Module
  Khóa học luyện nói Sparta cho người mới bắt đầu + Opic OPIc A
Mục tiêu: trên mức căn bản
OPIc B
Mục tiêu; trên mức trung cấp trung 2
7:30 ~ 8:10 Lớp học nghe tự chọn vào buổi sáng
8:20 ~ 17:10 ·Lớp học thông thường 8 giờ/ngày trong cả tuần
·4 tiếng lớp 1 kèm 1
·4 tiếng lớp 1 kèm 4
·Mỗi lớp học diễn ra trong 50 phút
18:30 ~ 19:30 Ăn tối
Yêu cầu tự học
20:00~21:00
Tất cả học viên trong khuôn viên khóa học nâng cao bắt buộc tham dự lớp tự học
KPS Program
19:30~23:00
·Vui lòng tham khảo chương trình KPS.
·Nó là một chương trình tự học buổi tối