PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>TOEIC Speaking
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

TOEIC Speaking

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

About TOEIC Speaking

TOEIC Speaking Test Details fee
Phần Câu hỏi Nhiệm vụ Tiêu chí đánh giá
1 1-2 Đọc 1 đoạn văn lớn ·phát âm
·âm và ngữ điệu
2 3 Mô tả một bức tranh Tất cả phía trên, cộng thêm :
·ngữ pháp
·từ vựng
·sự liên kết
3 4-6 Trả lời câu hỏi Tất cả phía trên, cộng thêm :
·nội dung phù hợp
·nội dung đầy đủ
4 7-9 Trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp Tất cả phía trên
5

10

Đề xuất một giải pháp Tất cả phía trên
6 11 Đưa ra ý kiến Tất cả phía trên

TOEIC Speaking Score Chart

TOEIC Speaking Score Chart
Phạm vi điểm Mức độ thành thạo kĩ năng nói TOEIC
0-30 1
40-50 2
60-70 3
80-100 4
110-120 5
130-150 6
160-180 7
190-200 8

TOEIC Speaking Module

Schedule of TOEIC Speaking Module
  Khóa học luyện nói Sparta cho người mới bắt đầu + TOEIC TOEIC A
Mục tiêu : trên mức4.5
TOEIC B
Mục tiêu : trên mức 5.5
7:30 ~ 8:10 Lớp học nghe tự chọn vào buổi sáng
8:20 ~ 17:10 · Lớp học thông thường 8 giờ/ngày trong cả tuần
· 4 tiếng lớp 1 kèm 1
· 4 tiếng lớp 1 kèm 4
· Mỗi lớp học diễn ra trong 50 phút
18:30 ~ 19:30 Ăn tối
Yêu cầu tự học
20:00~21:00
Tất cả học viên trong khuôn viên khóa học nâng cao bắt buộc tham dự lớp tự học
KPS Program
19:30~23:00
· Vui lòng tham khảo chương trình KPS.
· Nó là một chương trình tự học buổi tối