PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình họcTOEIC
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

TOEIC

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

About TOEIC

The following are TOEIC® test scores and what they mean:
Điểm số Mô tả chung
905 - 990
(91% - 100%)
Thành thạo sự chuyên nghiệp của quốc tế
Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống.
785 - 900
(79% - 90%)
Làm việc khá thành thạo
Có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu làm việc giao tiếp thông thường,, chấp nhận được và hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng tốt
605 - 780
(61% - 78%)
Tương đối thành thạo
Có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu xã hội và yêu cầu hạn chế của công việc
405 - 600
(41% - 60%)
Tạm giao tiếp được
Có thể bắt đầu và dự đoán được cuộc đàm thoại trực tiếp và đáp ứng nhu cầu xã hội một cách hạn chế.
255 - 400
(26% - 40%)
Tạm thành thạo
Người nói có khả năng, nhưng hạn chế. Có thể duy trì rất đơn giản, trao đổi trực tiếp trong các cuộc hội thoại về các chủ đề quen thuộc.
10 - 250
(0 - 25%)
Cơ bản
Có thể đáp ứng nhu cầu tồn tại ngay lúc nói.

TOEIC Module of PIA

Module Schedule of TOEIC Module
  Pre TOEIC TOEIC 1: mục tiêu trên 550
TOEIC 2: mục tiêu trên 650~700
TOEIC 3: mục tiêu trên 800
Cơ sở Cooyeesan Campus Chapis Campus
07:10~07:50 Lớp tự chọn buổi sáng – Tiết học nghe
08:00~17:10 Các lớp chính khóa 8 giờhọc
Ngữpháp Pre-TOEIC,
Đọc hiểu Pre-TOEIC,
Từvựng Pre-TOEIC,
Các môn ESL: Nghe, Mẫu câu/ Viết, Thảo luận (Lớp 1:1: Pre TOEIC/ Lớp 4:1: giống với khóa ESL)
Các lớp chính khóa 8 giờ học
Nghe TOEIC, Đọc TOEIC,
Nghe hiểu TOEIC phần 3 và 4,
Đọc hiểu TOEIC phần 5 và 6,
TOEIC phần 7,
Các môn ESL
18:30~19:30 Ăn tối
1)Lớp tự chọn & Tự học bắt buộc 1)Lớp tự chọn: 20:00~20:50
2)Tự học: 21:00~22:00
1)Lớp tự chọn: 19:00~19:50
2)Tự học: 20:00~21:00
2)KPS: lớp đặc biệt * Hãy tham khảo ý kiến đối với chương trình KPS.(COOYEESAN CAMPUS chỉ tham gia)
* Chương trình có phí tham gia.

http://www.ieltstest.or.kr