PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>Power ESL
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

Power ESL

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

About Power ESL Program

Power ESL Levels

Power ESL Levels
PIA Level Khóa học giành cho Curriculum đại học
1:1 class (4hours) 4:1 class (2hours)
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Người mới bắt đầu ·Đọc căn bản I II III
·Từ vựng căn bản I II III
·Hội thoại căn bản I II III
·Mẫu căn bản I II III
·Giao tiếp căn bản I II III
·Nghe căn bản I II III Kí túc xá Chính:Coyeensan
Cấp 4
Cấp 5
Trung cấp ·Đọc Trung cấp I II III
·Tương tác I II III
·Sử dụng thành ngữ I II III
·Mẫu Trung cấp I II III
·Xây dựng đoạn văn I II III
·Phát triển kỹ năng Nghe I II III
Cấp 6
Cấp 7
Cao trung cấp (Bridging II) ·Chủ động đọc I II III
·Tiếng anh năng động I II III
·Chiến thuật nói I II III
·Khái quát Phrasal Verbs I II III
·Viết luận I II III
·Kỹ năng nghe nâng cao I II III Giành cho Chương trình Học nâng cao: Chapis
Cấp 8
Cấp 9
Cấp 10
Nâng cao ·Đọc học thuật I II III
·Thành ngữ I II III
·Trao đổi các khái niệm I II III
·Huấn luyện ký năng nói nâng cao I II III
·Trau dồi kỹnăng nghe I II III
·Kỹ năng nói trước công chúng I II III
·Trao đổi ngôn ngữ I II III
·Giao tiếp thương mại I II III

Power ESL Levels

Objectives of Power ESL Program in different campuses

Monthly Schedule Sample

Miscellaneous fee
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tuần đầu ·Bắt đầu lớp học thông thường
·Hướng dẫn cho lớp học tự chọn
·Phỏng vấn học viên mới
·Hướng dẫn lần 1 cho học viên mới
·Tiệc Chào mừng
·Hướng dẫn cho học viên tốt nghiệp
·Lớp học thông thường
·Bắt đầu lớp học tự chọn
·Bắt đầu lớp học KPS
·Lớp học thông thường ·Lớp học thông thường ·Lớp học thông thường
·Hướng dẫn lần 2 cho sinh viên mới
Tuần thứ 2 Lớp học thông thường Lớp học thông thường Lớp học thông thường Lớp học thông thường Kiểm tra tổng quát
Tuần thứ 3 Lớp học thông thường Lớp học thông thường Lớp học thông thường Lớp học thông thường ·Kiểm tra giữa kỳ
·Hướng dẫn Lần 3 cho sinh viên mới
Tuần thứ 4 Lớp học thông thường Lớp học thông thường ·Lớp học thông thường
·Ngày cuối cùng của lớp học tự chọn
·Lớp học thông thường
·Lễ tốt nghiệp Bài kiểm tra cuối kì lần 1
Bài kiểm tra cuối kì lần 2